Dret a la igualtat

No obstant això, per tot el món existeixen governs que, tot i el seu compromís de protegir els Drets Humans de totes les persones sense cap discriminació, continuen privant els gais i les lesbianes del seu dret fonamental a la vida, a la seguretat i a la igualtat davant la llei.

Consulta més informació sobre el dret a l’observatori

Sabies que a més de 80 països del món es considera delicte l’homosexualitat?  I que només 7 països al món permeten el matrimoni entre persones del mateix sexe, 8 les unions civils i 10 l’adopció conjunta de menors per parelles del mateix sexe?