Dret a la llibertat i a la seguretat

Per a tota persona que produeixi l’avortament d’una dona sense el seu consentiment, el Codi Penal espanyol preveu penes de presó de 4 a 8 anys i una inhabilitació especial de 3 a 10 anys per exercir qualsevol classe de professió sanitària o prestar serveis de tota mena a clíniques, establiments i consultoris ginecològics públics i privats. En cas d’haver obtingut l’autorització de la dona mitjançant violència, amenaça o engany, s’imposaran les mateixes penes.