CONEIX ELS TEUS DRETS

Quan parlem de sexualitat i reproducció sovint també hem de parlar de drets específics, ja que en aquest àmbit de la nostra vida existeixen algunes violències específiques. És important conèixer els nostres drets, ens pot ajudar a defensar-nos en algunes situacions que ens puguem trobar al llarg de la nostra vida.

Aquí et fem un resum, però si vols més informació, trobaràs articles i anàlisis molt bons a la pàgina:

1. Dret a la vida

Totes les dones tenen dret a que es preservi la seva vida. La mortalitat materna és “la defunció de la dona durant l’embaràs o en un termini de 42 dies després d’acabar l’embaràs, independentment de la durada o del lloc de l’embaràs, per qualsevol causa relativa a l’embaràs o agreujada per aquest o per la forma com s’ha atès, però no per causes accidentals o incidentals”

Leer més

2. Dret a la igualtat i no discriminació

Cap persona pot ser discriminada o coaccionada en virtut de l’exercici dels seus drets sexuals. El dret a la llibertat i autonomia en l’exercici responsable de la sexualitat; el dret a escollir les parelles sexuals sense discriminació; el dret a expressar la sexualitat pròpia sense tenir en compte l’orientació sexual i el dret a exercir la sexualitat independent de la reproducció són Drets Humans.

Leer més

3. Dret a decidir si tenir fills/es o no

Totes les persones tenen dret a l’accés, l’elecció i als beneficis dels avenços científics en l’elecció de mètodes de planificació familiar. El tractament adequat de la salut sexual i reproductiva, incloent la informació i els serveis de planificació familiar, es reconeix no només com a una intervenció clau per millorar la salut de les dones i dels nois i de les noies, sinó també com un Dret Humà

leer más

4. Dret a la llibertat de pensament

En tot allò relacionat amb la seva vida sexual i reproductiva, tota persona té dret a pensar i obrar lliurement. La llibertat de pensament sobre salut sexual i reproductiva no ha de veure’s limitada per les idees de tipus religiós, filosòfic o cultural

leer más

5. Dret a no ser sotmesa a Tortures ni a maltractaments

Totes les persones tenen dret a ser protegides de la violència, l’explotació sexual i els abusos sexuals. No obstant això, segons s’estima a escala mundial, una de cada cinc dones serà víctima de violació o d’intent de violació al llarg de la seva vida. I una de cada tres haurà estat copejada, obligada a tenir relacions sexuals sota coacció o maltractada d’una altra manera, generalment per un membre de la seva família o per un conegut.

Leer més

6. Dret a gaudir del progrés científic

Totes les persones tenen dret a gaudir del més alt estàndard possible de salut física i mental, que inclou els determinants essencials de la salut, i l’accés a l’atenció de la salut sexual per la prevenció, diagnòstic i tractament de totes les inquietuts, problemes i trastorns sexuals.

Leer més

7. Dret a planificar una família i a contraure matrimoni

Totes les persones tenen dret a escollir si casar-se o no fer-ho, si formar i planificar una família o no fer-ho, decidir quan tenir descendència, el nombre i espai dels seus fills i filles de manera lliure i responsable, dins un ambient on les lleis i les polítiques reconeguin la diversitat dels models familiars, incloent-hi aquelles no definides per ascendència o matrimoni.

leer más

8. Dret a la informació i educació

Totes les persones, sense discriminació, tenen dret a una informació i educació suficients per garantir que qualsevol decisió relacionada amb la seva vida sexual i reproductiva es prengui amb consentiment ple, lliure i informat.

Totes les persones tindran accés a la informació relacionada amb la sexualitat, que podran obtenir a la seva comunitat, en el sistema escolar o dels proveïdors de serveis de salut, en llenguatge comprensible i que inclogui informació sobre els mitjans per garantir la salut sexual i reproductiva i quan el comportament sexual es convertirà en reproductiu.

leer más

9. Dret a a la llibertat i seguretat

Totes les persones tenen el dret a decidir si tenen relacions sexuals o no, amb qui i amb quina freqüència. Això implica que ningú pot ser forçat o forçada per una altra persona a tenir relacions sexuals, que tots i totes tenim dret a expressar les nostres preferències sexuals i a escollir la parella sexual, i que cap dona pot ser forçada a tenir un embaràs o un avortament, ni ser sotmesa a una intervenció sense el seu consentiment lliure i informat.

Leer més

10. Dret a la participació i a la lliure associació

Totes les persones tenen dret a participar en el desenvolupament i implementació de les polítiques determinin el seu benestar, incloent la seva salut sexual i reproductiva, sense restriccions basades en estereotips i idees discriminatòries.

Leer més

11. Dret a la privacitat

La Convenció sobre els Drets del Nen i de la Nena (CDN) del 1989, primer tractat internacional que reconeix els drets reproductius dels i de les adolescents, establí la confidencialitat dels serveis de salut sexual i reproductiva per a la població infantil i adolescent com un dret inalienable. Això inclou el dret a rebre consells sobre la salut sense consentiment dels pares, un fet vital en casos de violència i abús per part de pares i altres familiars, o els casos que impliquen desacords entre pares i fills pel que fa a l’accés del nen adolescent a l’educació i als serveis de salut sexual.

leer más

12. Dret a la protecció i la cura de la salut

Totes les persones tenen dret a gaudir del més alt estàndard de salut física i mental i a tenir accés a l’atenció i serveis de salut sexual i reproductiva, independentment de l’objecció de consciència dels proveïdors i les proveïdores de serveis de salut.

Igualment, totes les persones tenen dret a participar en l’establiment de lleis, polítiques, programes i serveis referents a la salut pública a les seves comunitats

leer más

Cap persona pot ser discriminada o coaccionada en virtut de l’exercici dels seus drets sexuals. El dret a la llibertat i autonomia en l’exercici responsable de la sexualitat; el dret a escollir les parelles sexuals sense discriminació; el dret a expressar la sexualitat pròpia sense tenir en compte l’orientació sexual i el dret a exercir la sexualitat independent de la reproducció són Drets Humans.

PREGUNTA-LI A LA LORE

LA LORE (T’) ENTEN

COLÒNIES D’ESTIU per a adolescents LGTB

Cooperativa CANDELA