Dret a gaudir del progrés científic

Totes les persones tenen dret a gaudir del més alt estàndard possible de salut física i mental, que inclou els determinants essencials de la salut, i l’accés a l’atenció de la salut sexual per la prevenció, diagnòstic i tractament de totes les inquietuts, problemes i trastorns sexuals.

Aquest dret s’associacia sobretot al VIH-SIDA. Tot i que el Pla d’acció de la CIPD de la Conferència del Caire de 1994 estableix:

“…impedir i reduir la difusió de la infecció del VIH i minimitzar les seves conseqüències (…) assegurar que les persones infectades amb el VIH rebin atenció mèdica adequada i no siguin objecte de discriminació (…) intensificar les investigacions sobre mètodes de lluita contra la pandèmia del VIH i la SIDA i sobre un tractament eficaç de la malaltia.”

I el tractament antiretroviral de gran activitat (TARGA) s’ha revelat com el més eficaç per reduir la progressió i la mortalitat pel virus, així com la transmissió entre parelles heterosexuals. El TARGA redueix un 86% les possibilitats del progrés de la SIDA i de mort en comparació amb els individus que no es mediquen

Només el 15,4% dels 6,5 milions d’afectats de SIDA té accés a fàrmacs antiretrovirals.
De les persones que corren un alt risc d’infecció, menys del 20% tenen accés a mesures preventives d’eficàcia