Dret a la informació i educació

Totes les persones, sense discriminació, tenen dret a una informació i educació suficients per garantir que qualsevol decisió relacionada amb la seva vida sexual i reproductiva es prengui amb consentiment ple, lliure i informat.

Totes les persones tindran accés a la informació relacionada amb la sexualitat, que podran obtenir a la seva comunitat, en el sistema escolar o dels proveïdors de serveis de salut, en llenguatge comprensible i que inclogui informació sobre els mitjans per garantir la salut sexual i reproductiva i quan el comportament sexual es convertirà en reproductiu.

L’educació és un dret fonamental establert per la Declaració Universal dels Drets Humans el 1948. No obstant això, milions de nens, i sobretot nenes, segueixen sense poder exercir aquest dret bàsic. Si l’accés a la formació primària és avui un repte, aconseguir que l’educació sexual sigui universal constitueix una aposta irrenunciable perquè, contràriament a l’opinió de les corrents més conservadores que creuen en l’abstinència sexual, els estudis demostren que proporcionar informació a la gent jove no promou la promiscuïtat, es al contrari, fomenta el respecte i la responsabilitat. Així mateix, quan les nenes reben una educació sexual adequada a les seves necessitats tendeixen a postergar el matrimoni i a reduir el nombre de fills i filles.

La major part d’aquests nens i nenes entren a l’adolescència i inicien la seva activitat sexual sense haver recibut una formació bàsica sobre sexualitat i reproducció. I encara en el cas de rebre-la, aquesta està carregada de prejudicis i estereotips de gènere que impedeixen la igualtat dels i les joves. La falta d’aquesta informació i d’educació sexual, especialment a les nenes, incideix i potencia:

Les probabilitats de tenir fills i filles molt joves: hi ha 50 parts per cada 1.000 dones de 15 a 19 anys.
El risc de contraure infecciones de transmissió sexual en no comptar amb les habilitats, instruments i coneixements previs que permetin a les dones joves defensar-se d’una relació sexual no desitjada o utilitzar mètodes barrera.
La possibilitat de patir embarassos no desitjats i avortaments provocades: l’embaràs és una causa principal de defunció per al grup de dones de 15 a 19 anys d’edat, a causa de factors com les complicacions del part o l’avortament en males condicions.