Dret a la llibertat i a la seguretat

Totes les persones tenen el dret a decidir si tenen relacions sexuals o no, amb qui i amb quina freqüència. Això implica que ningú pot ser forçat o forçada per una altra persona a tenir relacions sexuals, que tots i totes tenim dret a expressar les nostres preferències sexuals i a escollir la parella sexual, i que cap dona pot ser forçada a tenir un embaràs o un avortament, ni ser sotmesa a una intervenció sense el seu consentiment lliure i informat.

Per a tota persona que produeixi l’avortament d’una dona sense el seu consentiment, el Codi Penal espanyol preveu penes de presó de 4 a 8 anys i una inhabilitació especial de 3 a 10 anys per exercir qualsevol classe de professió sanitària o prestar serveis de tota mena a clíniques, establiments i consultoris ginecològics públics i privats. En cas d’haver obtingut l’autorització de la dona mitjançant violència, amenaça o engany, s’imposaran les mateixes penes.