Dret a la participació i a la lliure associació

Totes les persones tenen dret a participar en el desenvolupament i implementació de les polítiques determinin el seu benestar, incloent la seva salut sexual i reproductiva, sense restriccions basades en estereotips i idees discriminatòries.

En les conferències internacionals en què es van definir els Drets Sexuals i Reproductius i les línies estartègiques per aconseguir el seu acompliment a tot el món, els governs de la comunitat internacional varen assumir els següents compromisos legislatius per a possibilitar la participació ciutadana en la presa de decisions relatives a la salut i els drets sexuals i reproductius:

Establir sistemes de seguiment i avaluació dels serveis centrats en els usuaris per detectar, prevenir i controlar abusos per part dels proveïdors i, en definitiva, millorar la qualitat dels serveis.
Establir mecanismes per donar suport i involucrar la societat civil, particularment les persones implicades en organitzacions de dones i joves, en el disseny, execució, valoració i avaluació de programes i polítiques a tots els nivells.
Assegurar la transparència, responsabilitat i bona administració a totes les institucions públiques, privades i internacionals, en els processos pressupostaris i en la prestació de serveis.