Dret a l’atenció de la salut

Totes les persones tenen dret a gaudir del més alt estàndard de salut física i mental i a tenir accés a l’atenció i serveis de salut sexual i reproductiva, independentment de l’objecció de consciència dels proveïdors i les proveïdores de serveis de salut.

Igualment, totes les persones tenen dret a participar en l’establiment de lleis, polítiques, programes i serveis referents a la salut pública a les seves comunitats

Les deficiències en els serveis de salut reproductiva i de salut sexual són causes de gairebé una cinquena part de la càrrega mundial de morbiditat i mortalitat prematura, i d’una tercera part de malalties i defuncions de les dones en edat fèrtil:

Del total de 136 milions de naixements anuals només un 38, 9% són ateses per professionals amb formació.

Hi ha 46 milions d’avortaments cada any i prop de 19 milions es realitzen en condicions de risc.

Dos de cada tres avortaments insegurs que es realitzen en el món els fan dones d’entre els 15 i 30 anys d’edat i el 14% els tenen dones que encara no arriben als 20 anys d’edat.

Al menys 80 mil dones moren cada any i moltes més experimenten problemes físics o mentals de per vida com a resultat de l’avortament insegur. Les complicacions dels avortaments insegurs són una de les principals causes de mort materna, corresponent gairebé a un 13% de les 600 mil morts maternes estimades que es produeixen
cada any.