Dret a no ser sotmesa a tortura ni maltractament

La violència per motius de gènere és segurament la violació dels Drets Humans més generalitzada i consentida socialment. El terme abasta la violència domèstica, les formes de maltractament sexual i psicològic i les pràctiques nocives, entre elles la mutilació o tall genital femení. També inclou la selecció prenatal en funció del sexe del fetus i l’infanticidi femení, manifestacions extremes del baix valor social assignat a les nenes. La violació sistemàtica, utilitzada cada cop més com a arma de guerra en els conflictes armats, ha impulsat l’aprovació d’importants acords internacionals per protegir les dones i castigar els que perpetrin aquests delictes.