Dret a planificar una família

Totes les persones tenen dret a escollir si casar-se o no fer-ho, si formar i planificar una família o no fer-ho, decidir quan tenir descendència, el nombre i espai dels seus fills i filles de manera lliure i responsable, dins un ambient on les lleis i les polítiques reconeguin la diversitat dels models familiars, incloent-hi aquelles no definides per ascendència o matrimoni.

Aquest dret s’associa:

– a acabar amb els matrimonis forçosos als quals estan obligades moltes dones del món

“Promulgar i fer que es compleixen estrictament les lleis destinades a vetllar perquè només es contregui matrimoni amb el lliure i ple consentiment de les persones implicades i promulgar i fer que es compleixin estrictament les lleis relatives a l’edat mínima per expressar consentiment i contraure matrimoni”. Plataforma d’Acció de la IV Conferència Mundial sobre la Dona, Beijing, 1995, paràgraf 274.E.

– a la llibertat de planificar quan i quants fills/es es vol tenir, per tant, al dret a escollir el mètode contraceptiu més adient per a cada dona.