… i a estar lliures de tota discriminació

Cap persona pot ser discriminada o coaccionada en virtut de l’exercici dels seus drets sexuals. El dret a la llibertat i autonomia en l’exercici responsable de la sexualitat; el dret a escollir les parelles sexuals sense discriminació; el dret a expressar la sexualitat pròpia sense tenir en compte l’orientació sexual i el dret a exercir la sexualitat independent de la reproducció són Drets Humans.

No obstant això, per tot el món existeixen governs que, tot i el seu compromís de protegir els Drets Humans de totes les persones sense cap discriminació, continuen privant els gais i les lesbianes del seu dret fonamental a la vida, a la seguretat i a la igualtat davant la llei.

Consulta més informació sobre el dret a l’observatori

Sabies que a més de 80 països del món es considera delicte l’homosexualitat?  I que només 7 països al món permeten el matrimoni entre persones del mateix sexe, 8 les unions civils i 10 l’adopció conjunta de menors per parelles del mateix sexe? “Homofobia de Estado” de la ILGA