QUI SOM?

Visita la nostra web!

L’Associació Candela per a la Investigació i l’Acció Comunitària som un equip interdisciplinari que treballem des de l’any 2004 amb la finalitat de promoure una transformació social feminista a partir d’un projecte col·lectiu de treball basat en la cooperació i el suport mutu.

D’aquesta manera, contribuïm a la construcció d’una realitat més sana, lliure, horitzontal i creativa on la base de les relacions interpersonals sigui la llibertat, l’autonomia i el respecte a la identitat, els desitjos i les necessitats pròpies i de les altres persones. A més treballem per enfortir les xarxes locals, estatals i internacionals de persones i entitats que treballen en el nostre àmbit.

Desenvolupem projectes de formació, sensibilització i difusió d’informació pel conjunt de la societat en diferents temes.

EDUCACIÓ SEXUAL I AFECTIVA:

Promovem la vivència d’una sexualitat integral i integradora, més enllà de la funció reproductiva, la norma heterosexual, la vergonya i el sentiment de culpa. Trenquem mites i falses creences. Aprenen a tenir relacions afectivo-sexuals sanes i plaents on el consentiment juga un paper fonamental.

PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE:

Aprenem a definir què són les violències de gènere, como es manifesten i per què existeixen. Potenciem les relacions interpersonals, afectives i sexuals igualitàries basades en el respecte i l’autonomia. Contribuïm a l’empoderament de dones, noies i nenes facilitant la identificació de les violències de gènere i el recolzament entre dones, com a base de la prevenció. Treballem l’educació emocional amb els nois per tal d’arribar a construir nous models de masculinitat.

COEDUCACIÓ:

Generem eines per no reproduir rols, estereotips i relacions de gènere tradicionals que minvem el desenvolupament integral i en condicions d’igualtat de totes les persones. Empoderem-nos en la capacitat de transformació que com a educadores i educadors tenim.

PERSPECTIVA DE GÈNERE EN EL TREBALL D’ENTITATS:

Apropem nocions bàsiques sobre desigualtats de gènere a la societat en general i en el sí de les entitats, així com eines analítiques i pel canvi organitzacional (diagnòstic de gènere, indicadors, propostes d’actuació) que potenciïn la seva transformació cultural, estructural i política. Acompanyem els processos interns de les entitats.