TALLER PER A INFANTS

Coeducació i prevenció de les violències de gènere

A partir de la llegenda de Sant Jordi amb perspectiva coeducativa tractarem els rols de gènere, els jocs, les tasques domèstiques, la relació entre iguals a l’escola i la resolució de conflictes sense violència, com a aspectes imprescindibles de l’educació emocional i afectiva de les nenes i els nens.