TALLERS PER A JOVES

Que no t’agafi el masclisme! Prevenció de les violències de gènere
En aquest taller tractarem la problemàtica de les violències de gènere a la nostra societat. Aprofundirem des d’una perspectiva de gènere sobre les seves causes, conseqüències i diferents manifestacions. Aquest taller té com a objectiu avançar cap a la construcció de relacions sanes i saludables.

El meu cos no entén de cànons
En aquest taller analitzarem la pressió dels models estètics en l’adolescència, que promouen una baixa autoestima, rebuig del propi cos i trastorns alimentaris. Aquesta activitat té per objectius fomentar el respecte i cura del propi cos, promoure una actitud crítica respecte als estàndards estètics i publicitaris, ampliar el concepte de bellesa i atractiu físic, i motivar la construcció d’un estil i model de bellesa propi i personal.

Taller per a noies: Empoderament de les noies
L’ objectiu d’aquest taller és crear un espai d’intercanvi i reflexió on qüestionar els estereotips de la feminitat convencional, potenciar la seva autoestima, autonomia i seguretat en si mateixes, aprendre a posar límits i fer-los respectar, compartir els seus dubtes i inquietuds respecte a les seves relacions sexe-afectives i potenciar la solidaritat i el suport entre companyes.

Taller per a nois: Repensant la masculinitat
En aquest taller revisarem els paràmetres de la masculinitat tradicional i les seves conseqüències negatives en la vivència de la sexualitat i l’afectivitat dels joves. Per això, proposem un espai de reflexió i debat on els nois expressin els seus dubtes, emocions, pors i frustracions, per a trencar amb els valors associats a la masculinitat estereotipada i el masclisme, i potenciar valors i actituds d’igualtat home-dona, respecte, cura dels altres, comunicació no-violenta i assertiva, aspectes bàsics de l’educació emocional que difícilment trobem en altres espais.

Si l’Amor és un embolic … pots desembolicar-te!
Desmitificant l’ Amor Romàntic
Amb aquest taller abordem la desconstrucció dels valors de l’ Amor Romàntic que legitimen la desigualtat entre homes i dones, alhora de potenciar relacions que es basin en el creixement, l’ enriquiment i el respecte a l’ autonomia personal i de l’ altra.

Tallers sobre Sexualitat Integral
Destinats a treballar sobre les diferents dimensions de la construcció de les sexualitats, considerant els aspectes socio-polítics, psicològics i biològics amb una perspectiva integral i integradora.

Sexualitat I : El meu cos és meu! la construcció de les sexualitats.
En aquest taller abordarem la socialització de gènere i els rols sexuals, els mites i falses creences associades a la sexualitat, la identitat i les preferències sexuals, per a potenciar una vivència alliberadora de la sexualitat i les relacions afectives.

Sexualitat II : Coneixent el meu cos
En aquest taller aprofundirem en els aspectes biològics i psicològics de la sexualitat, com el coneixement del propi cos, l’autoestima, el desig i el plaer. Parlarem del sexe segur associat a les diferents pràctiques sexuals, l’anticoncepció i la corresponsabilitat.

Ginkana Que no t’agafi el masclisme!
La Ginkana es desenvolupa a l’aire lliure, en patis de centres escolars o espais públics, i es compon d’un conjunt de proves d’equip que tenen per objectiu fer visible les desigualtats de gènere i promoure actituds i relacions igualitàries entre homes dones.
Les activitats se centren en la sexualitat i les relacions afectives, les opcions sexuals, la violència de gènere, els rols i estereotips, el repartiment de tasques domèstiques. A més, durant la Ginkana funcionarà un punt d’informació per a donar a conèixer diversos serveis dirigits a la joventut en matèria de sexualitat, afectivitat i violències de gènere.
Especialment indicada per a la celebració d’actes relacionats amb el 25 de novembre i el 8 de març.