Tallers per a professionals

Educació afectiva-sexual a les aules
Partint de l’anàlisi de la construcció social i política de les sexualitats reflexionarem sobre la importància d’introduir l’educació sexual i afectiva a la nostra tasca educativa. En aquest taller oferim eines per Treballar l’educació sexual i afectiva a les aules i espais extraescolars, com a element imprescindible per al desenvolupament integral d’infants i joves.

A l’ escola… coeduquem!
A partir d’un format dinàmic discutirem què és la coeducació i quines possibilitats ens ofereix el rol d’educadora i educador. Analitzarem en clau de gènere el llenguatge que utilitzem, les relacions socials i formes de convivència que afavorim als centres educatius, així com les activitats metodologia que utilitzem a l’ aula. Després de l’anàlisi pensarem estratègies de coeducació i presentarem eines i recursos específics.

Coeducació per a monitor*s i director*s de temps de lleure
En aquest taller aprendrem conceptes relacionats amb el gènere i les desigualtats.  per tal de no  reproduir-les a la tasca educativa. Donarem eines per a la coeducació mitjançant jocs, contes i altres activitats amb l’objectiu de generar espais de lleure on fomentar el lliure desenvolupament dels infants i joves.

Des-educarse per educar
Aquest taller promou un espai de reflexió vivencial i en primera persona on reconèixer i avaluar la nostra socialització de gènere i la importància que aquesta té en els nostres comportaments generitzats i en la transmissió “oculta” de valors, normes, comportaments, expectatives i prejudicis cap als infants i joves amb qui treballem. L’objectiu final és adonar-nos del gran potencial transformador del que gaudim per a començar a utilitzar-lo.

Eines per a la Prevenció de les violències de gènere amb dones i noies des de l’empoderament
Aquest taller té com a objectiu la formació d’estudiants i professionals de l’educació en l’àmbit de la prevenció i identificació de les violències de gènere amb dones i noies. Des d’un format participatiu, el taller es basarà en tres eixos que inclouran l’experiència pràctica de l’associació, la revisió de les pre-nocions sobre les violències de qui hi participa i la realització de dinàmiques enfocades a desenvolupar estratègies d’intervenció amb dones de diferents edats, procedències i contextos socials.

Eines per a la Prevenció de les Violències de Gènere amb joves
Aquest taller té com a objectiu la formació d’educadores i educadors en l’àmbit de la prevenció de les violències de gènere en la població jove. Des d’un format participatiu, el taller es basarà en tres eixos que inclouran l’experiència pràctica de la nostra associació, la revisió de les pre-nocions adquirides en la pròpia socialització de qui hi participa i la realització de dinàmiques enfocades a desenvolupar estratègies d’intervenció amb joves.